VERNIEUWEN, ONDERNEMEN EN ONDERZOEKEN IN HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

MASTER OF SCIENCE SENIOR DOCENT / ONTWERPEN MBO (MSc SDO)

Een top-ranked business school in Executive en InCompany Education volgens de Financial Times

Jaarlijks 3.400 deelnemers en een netwerk van > 20.000 alumni in meer dan 100 landen

Erkende Master of Science-titel (MSc), geaccrediteerd door NVAO

Wil jij het voortouw nemen bij vernieuwen, ondernemen en onderzoeken in het mbo?

Studenten die worden opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben een zeer gevarieerdere achtergrond. Na hun studie komen ze in snel veranderende werkomgevingen terecht en vinden ze hun weg in een samenleving die steeds complexer wordt. Om leerlingen goed op deze uitdagingen voor te bereiden wordt van docenten in het mbo gevraagd dat ze snel inspelen op wat de markt vraagt. Daarnaast wordt verwacht dat ze - samen met steeds autonomere teams in de vormgeving en in de bewaking van de kwaliteit van onderwijs - een hoog niveau vakmanschap leveren. Zodoende is er in het mbo een sterke behoefte aan docenten die het voortouw willen nemen bij vernieuwing, innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Deze masteropleiding geeft je een stevige basis om de behoefte aan deze senior rol in te vullen.

Een opleiding kiezen waarmee je impact creëert in business and society? Ik help je graag ontdekken welk opleidingsprogramma of leertraject goed aansluit bij jouw ambities, leerdoelen en fase in je carriere. Neem voor persoonlijk advies gerust contact met mij op of plan direct een afspraak in.

Esther van Zijp Program Adviser +31 13 466 86 68

VOOR WIE?

Deelnemersprofiel

Deelnemers aan de deeltijd Master Senior Docent Ontwerpen zijn innovatieve docenten in het beroepsonderwijs die de potentie hebben om:

 • een gezaghebbende senior docent te worden;
 • een rolmodel te zijn voor collega docenten;
 • een kritische gesprekspartner te zijn voor het management van de onderwijsinstelling.

Ze hebben minimaal 5 jaar relevante werkervaring.

Ook programma’s voor organisaties

Bij TIAS School for Business and Society onderhouden we nauwe contacten met nationaal en internationaal opererende organisaties. We ontwikkelen opleidingen op maat voor alle onderwerpen, disciplines en functies die voor business transformatie relevant zijn. Dat kan een 100% maatwerkprogramma zijn of een customized programma, opgebouwd uit bestaande programmaonderdelen uit ons open aanbod.

Meer weten over TIAS InCompany opleidingen?

WAAROM DIT PROGRAMMA?

De Master of science Senior Docent / Ontwerpen mbo (MSc SDO) bereidt docenten voor op hun rol als vernieuwer, innovator en kwaliteitsverbeteraar in het middelbaar beroepsonderwijs. In deze rol ontwerpt de docent onderwijsactiviteiten en onderzoekt deze tevens de effectiviteit ervan. Zo wordt systematisch en wetenschappelijk gefundeerd, gewerkt aan kwalitatieve verbeteringen van het beroepsonderwijs. Van belang is dat de docent ook zelf als uitvoerend (senior) docent actief blijft, zodat ook de eigen praktijkervaring ingezet kan worden als constante bron voor het identificeren van nieuwe mogelijkheden tot vernieuwing en innovatie. Dit stelt docenten in staat binnen de onderwijsinstelling een spilfunctie te vervullen waarbij vanuit wetenschappelijk gefundeerde ontwerpen, naar praktisch toepasbaar en vernieuwd onderwijs wordt toegewerkt. De Master of science Senior Docent / Ontwerpen mbo (MSc SDO) is een wetenschappelijk georiënteerde master waarbij ontwerpgericht onderzoek (OGO) het hart van de opleiding vormt om zo praktijkverbetering en kennisontwikkeling met elkaar te verbinden en tegelijkertijd te laten plaatsvinden.

Ontwikkeling van leiderschap en expertise: Naast aandacht voor leiderschapsontwikkeling verwerf je kennis en vaardigheden om vernieuwing en innovatie vorm te geven.

Context: Je krijgt diepgaand inzicht in de maatschappelijke en onderwijskundige contexten dynamiek waarbinnen je moet vernieuwen, ondernemen en onderzoeken.

Denk en actiegericht: We combineren zowel een wetenschappelijk en systematisch cognitieve benadering met een actiegerichte, praktijkgerichte benadering.

Interactief leerproces: Je leert intensief van en met elkaar door de inzet van uiteenlopende interactieve werkvormen en leerinterventies.

Verbreding en verdieping: Je volgt colleges bij vooraanstaande experts en professoren met uiteenlopende relevante achtergronden en vakgebieden.

Een opleiding voor innovatieve docenten in het beroepsonderwijs

Prof. dr. Marc Vermeulen vertelt uitgebreid over de achtergrond en opzet van de Master of science Senior Docent / Ontwerpen mbo (MSc SDO)

INHOUD EN PROGRAMMA OPZET

De Master of science Senior Docent / Ontwerpen mbo (MSc SDO) bestaat uit 5 verweven programmalijnen:

 • Grote innovatieve praktijken
 • Fundamenten van onderwijsvernieuwing
 • Ontwerpgerichte methoden
 • Intervisie
 • Ontwerp- en onderzoeksproject

Programmaopzet van de Master of science Senior Docent / Ontwerpen mbo (MSc SDO):

1: GROTE INNOVATIEVE PRAKTIJKEN

In dit onderdeel ontwikkel je een visie op maatschappelijke ontwikkelingen die van doorslaggevende invloed zijn op de vormgeving van het beroepsonderwijs

2: FUNDAMENTEN VAN ONDERWIJSVERNIEUWING

In dit onderdeel leer je meer over de onderwijskundige kennisbasis en vaardigheden

3: ONTWERPGERICHTE METHODEN

In dit onderdeel leer je methoden en technieken die je in staat stellen om op een wetenschappelijk manier te ontwerpen en te onderzoeken

4: INTERVISIE

In dit onderdeel vorm je leergroepen waarbij je regelmatig op intervisie en supervisie kunt rekenen

5: ONTWERP- EN ONDERZOEKSPROJECT

Als rode draad door de opleiding werk je aan een realistische innovatieopdracht

Tijdsinvestering

De opleiding bestaat uit 14 masterclasses: 9 masterclasses van 2 dagen en 5 masterclasses van 3 dagen. De masterclasses worden in 14 maanden aangeboden. Daarna volgt de afstudeerfase, die 7 maanden duurt. In zijn geheel duurt de opleiding 21 maanden.

De studiebelasting (60 ECTS) bedraagt ongeveer 20 uur per week.

Deelnemers die nog geen hbo of wo master hebben gevolgd zijn verplicht om een voorbereidingsmodule te volgen. Deze module is grotendeels online en duurt circa 6 weken.

Resultaat: Master diploma (MSc)

Als je het programma succesvol afrondt, mag je de mastertitel Master of science Senior Docent / Ontwerpen mbo (MSc SDO) voeren. Omdat dit programma geaccrediteerd is door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie), kun je ook de internationaal erkende MSc-titel voeren.

KERNDOCENTEN

Kerndocenten zijn onder andere:

Prof. dr. Marc Vermeulen Professor TIAS Academic Director van dit programma Expertise: onderwijssociologie en -beleid wat betreft beroepsonderwijs Drs. Henny Morshuis Voormalig directeur CINOP Kerndocent en co-director van dit programma Prof. dr. Theo Camps Professor TIAS Expertise: organisatiekunde en bestuurskunde Prof. dr. Marjan Vermeulen Professor Open Universiteit Nederland Expertise: docent professionalisering en leeromgevingen voor de professionele ontwikkeling van leraren Dr. Migchiel van Diggelen Lector Design-Based Education Hogeschool NHLStenden en senior onderzoeker OU - Welten Instituut Expertise: onderwijskundige ontwikkeling Dr. lr. Thomas Lans Senior onderzoeker bij ECBO/CINOP Expertise: responsief onderwijs met een focus op 21ste-eeuwse vaardigheden en ondernemende gedrag

IN HET KORT

Duur

21 maanden

Kosten

Prijs op aanvraag.

Resultaat

Master of science (MSc)

Locatie

Utrecht

Taal

Nederlands

SAMENWERKINGSPARTNERS

TIAS voert deze masteropleiding uit in samenwerking met de Open Universiteit Nederland en het Expertise Centrum voor Beroepsonderwijs/CINOP.

LEREN BIJ TIAS

Wil jij meer impact creëren op je organisatie en op de samenleving?

Met de flexibele aanpak van TIAS creëer je impact:

 • Stem je je opleiding en leertraject af op jouw leerbehoeften
 • Leer je veel en snel door frequente interactie
 • Leer je in je eigen tempo, zowel online als on-site
 • Staat persoonlijke aandacht centraal waardoor je het maximale uit jezelf haalt en je beschikbare tijd
 • Stap je in wanneer jij dat wilt

Wil je meer informatie over onze programma-opzet?

DE VOLGENDE STAP

Sit-in class Wil jij ervaren wat het betekent om bij TIAS een opleiding te volgen?

Voor onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen melden een groep van 3 tot 4 deelnemers die gezamenlijk de opleiding willen volgen tegelijk aan. Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met: Prof.dr. Marc Vermeulen Academic Director +31 13 466 86 60

Voor individuele deelnemers Ik help je graag ontdekken hoe deze opleiding aansluit bij jouw ambities, leerdoelen en fase in je carrière. Een individuele inschrijving voor deze opleiding is beperkt mogelijk. Neem voor persoonlijk advies gerust contact met mij op.

Esther van Zijp Program Adviser +31 13 466 86 68

Our conviction We believe business exists to serve society. Our purpose We develop leaders to serve society by transforming business. Our mission We are the go-to school for business transformation that serves society. Our vision We are an international hub for life-long learning and development for leaders who want to have impact and serve society by transforming business. TIAS #Neverstopasking At TIAS, we encourage people to never stop asking. To be critical, inquiring and creative, with a strong focus on collaboration.

NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY