EXECUTIVE MASTER OF

MANAGEMENT AND ORGANIZATION

#1 Business School in Executive & InCompany Education in Nederland Financial Times 2020

Jaarlijks 2.500 deelnemers en een netwerk van 18.000 alumni

Internationaal erkende Master of Science titel (MSc), NVAO geaccrediteerd

Zet je organisatie in beweging

Als professional, manager en leider moet je adequaat kunnen anticiperen op de snel veranderende, grillige en vooral complexe marktomgeving. Dit doe je door strategische veranderingen in gang te zetten en tevens medewerkers in beweging te krijgen. Hierbij hou je oog voor zowel het eigen duurzame rendement als voor het mede creëren van maatschappelijke waarde. De Nederlandstalige deeltijd Executive Master of Management and Organization (MMO) is dé opleiding voor modern business management en veranderkunde. Dit programma brengt je de nieuwste wetenschappelijke inzichten, bewezen praktijkmodellen en een schat aan ervaring van je collega-professionals en managers.

Een opleiding kiezen waarmee je impact creëert in business and society? Ik help je graag ontdekken welk opleidingsprogramma of leertraject goed aansluit bij jouw ambities, leerdoelen en fase in je carriere.

Annemiek Slofstra Program Adviser +31 13 466 86 35

VOOR WIE?

Deelnemersprofiel

De Executive MMO is gericht op ervaren managers en professionals die hun loopbaan en organisatie vooruit willen helpen. De deelnemers hebben gemiddeld 15 jaar werkervaring in uiteenlopende functies, veelal in het management. Ze komen uit uiteenlopende bedrijfstakken en sectoren, zowel profit als non-profit. Deelnemers zijn bijvoorbeeld:

 • Senior executives van grote organisaties
 • Managing directors of MT-leden
 • Regiodirecteuren en countrymanagers
 • Ervaren project- en afdelingsleiders
 • Bedrijfsleiders

Ook programma’s voor organisaties

Bij TIAS School for Business and Society onderhouden we nauwe contacten met nationaal en internationaal opererende organisaties. We ontwikkelen opleidingen op maat voor alle onderwerpen, disciplines en functies die voor business transformatie relevant zijn. Dat kan een 100% maatwerkprogramma zijn of een customized programma, opgebouwd uit bestaande programmaonderdelen uit ons open aanbod.

Meer weten over TIAS InCompany opleidingen?

WAAROM DIT PROGRAMMA?

Veranderkunde staat centraal: MMO geeft je kennis, expertise en instrumenten om veranderingen in je eigen organisatie te begeleiden of op gang te brengen.

Business & Society: maatschappelijke verantwoordelijkheid en gedeelde waarde-creatie gaan als een rode draad door de opleiding.

Bijdetijds en actueel: ruimte voor invulling en agendering van actuele onderwerpen.

Pragmatische insteek: academische inzichten direct toepasbaar gemaakt in je de eigen werkcontext. Verrijking van je kennis door uitwisseling met mede-deelnemers.

Maatwerk: Het programma kan afgestemd worden op jouw behoeften qua inhoud, locatie en qua tijdsplanning: kies voor een op-maattraject of voor de gehele master.

Waardering deelnemers MMO is door onze eigen deelnemers beoordeeld met een 8,8.

Wat levert dit programma je op? Door het Executive MMO-programma word je een moderne allround business manager met een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Het masterprogramma biedt je de kennis, expertise en instrumenten om verandering op gang te brengen in je eigen organisatie. Daarbij is er volop aandacht voor de meest recente ontwikkelingen in bedrijfsleven en maatschappij. Doordat je de theorie frequent en actief oefent en een vertaalslag maakt naar je dagelijkse business heb je een hoog leerrendement. Hier plukken jij en je organisatie dus direct de vruchten van!

DEELNEMER AAN HET WOORD

GERWIN AAN HET WOORD

'De opleiding is echt een verrijking van mijn leven geweest'

‘Het MMO-programma is een intensieve opleiding. MMO doe je er niet even naast; je moet echt goed plannen en thuis goede afspraken maken voor de volledige achttien maanden dat de opleiding duurt. Wat helpt is de persoonlijke benadering. Wij hadden een erg gemotiveerde én gezellige groep. Je werkt veel samen, hebt veel met elkaar te maken en helpt elkaar als daar behoefte aan is. De opleiding is echt een verrijking van mijn leven geweest. Niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk. De MMO biedt een grote diversiteit aan thema's die direct toepasbaar zijn in je dagelijks leven. Door de opleiding ga je anders denken en ga je andere vragen stellen.’ Gerwin Nijeboer Manager EY

INHOUD EN PROGRAMMA OPZET

Deze tijd heeft grote behoefte aan professionals en managers die oplossingen bedenken voor complexe vraagstukken op het grensvlak van business en society. MMO daagt je uit én inspireert je om na te denken over de impact van ontwikkelingen die zich nu al aandienen. Want wat zijn de gevolgen voor jouw organisatie als:

 • de levensduur van een organisatie daalt van 45 naar slechts 7 jaar?
 • jouw klanten jouw leverancier zijn?
 • managen en organiseren een continu proces is van lerend veranderen?
 • concurrentie plaatsvindt tussen ecosystemen in plaats van tussen bedrijven en organisaties?
 • iedere organisatie in de toekomst een technologieorganisatie is?

Het programma bevat de volgende thema's:

De modules De vier thema’s uit de Executive Master of Management and Organization zijn verdeeld over 12 modules die je volgt over een periode van ten minste 12 maanden (afhankelijk van je gekozen startmoment, tempo en/of locatie). Daarna volgt een afstudeertraject van 5-6 maanden. De opleiding bestaat onder meer uit interactieve colleges, simulaties, debatten, een internationale studiereis, intervisie en ervaringsleren. Theorie en praktijk zijn sterk met elkaar verweven. De masterthesis schrijf je over een actueel vraagstuk in een andere organisatie dan die waar je zelf werkzaam bent. Zo laat je zien dat je de breedte hebt waar we je toe opleiden! Twee startmomenten en modulaire opzet Na een pre-master, begint de eigenlijke MMO-opleiding met de modules Business Research Methods en Strategic Management and Implementation. Als je deze twee startmodules hebt afgerond kun je het programma verder modulair afnemen en zelf bepalen welke volgorde, locatie en tijdsbestek je kiest. De opleiding dient binnen 4 jaar volledig afgerond te zijn.

Programma opzet van de Executive Masteropleiding Management and Organization:

PREMASTER

image

Verplicht bij HBO vooropleiding

Duur: 8 weken

BUSINESS RESEARCH METHODS

image

Business Research Methods Duur: 4 weken

THEMA 1 - BETEKENIS: BUSINESS EN SOCIETY

image

Module: Future of Business & Society Module: European Business Systems (Studiereis) Duur: 1 maand per module

THEMA 2 - RICHTING: STRATEGIE EN INNOVATIE

image

Startmodule: Strategic Management and Implementation Module: Module Innovation Management Duur: 1 maand per module

THEMA 3 - VERMOGENS: KENNIS EN CAPACITEITEN

image

Module: Financial & Management Module: Operations Management Module: Strategic HRM, Performance & Well Being Module: Strategic Marketing & Management

Duur: 1 maand per module

THEMA 4 - BEWEGING: ORGANISATIE EN LEIDERSCHAP

image

Module: Transformation and Leadership Module: Dynamics of Interorganizational Relationships

Duur: 1 maand per module

MASTERTHESIS

image

Afsluiting opleiding met Masterthesis (wanneer je Msc degree wilt behalen)

Duur: 5-6 maanden

Tijdsinvestering

Je bereidt je voor iedere module gedurende 2-6 weken voor, via de online campus. Hierna volg je aaneengesloten gedurende 3 dagen (woe-do-vrij) interactieve bijeenkomsten en colleges. De studielast voor deze deeltijd masteropleiding MMO bedraagt 12-15 uur per week, exclusief colleges.

Resultaat: mastertitel Master of Management and Organization

Als je het programma succesvol afrondt, kun je de mastertitel Master of Management and Organization (MMO) voeren. Omdat dit programma geaccrediteerd is door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie) mag je er ook voor kiezen de internationaal erkende MSc titel te voeren.

ACADEMIC DIRECTOR AAN HET WOORD

Vind jezelf opnieuw uit

‘Als deelnemer ontwikkel je een helicopterview én een andere houding. Die verandering is vaak al tijdens de opleiding zichtbaar in je organisatie. Je leert doorvragen, dingen onderzoeken, kritisch zijn en zaken in twijfel trekken. Organisaties zonder maatschappelijke relevantie hebben geen toekomst. Business and Society speelt daarom een grote rol in de opleiding MMO. Je gaat zien hoe het bedrijfsleven, de samenleving en de overheid samen waarde kunnen creëren. Je leert hoe je medewerkers motiveert de financiële korte termijnfocus te doorbreken zodat jouw organisatie echt maatschappelijke impact heeft.’ Prof. dr. Woody van Olffen Academic Director

IN HET KORT

Duur

1 maand per module/18 maanden gehele master

Kosten

€ 3.000,- per module / € 31.500,- gehele master (vrij van BTW)

Modulair

Losse modules volgen mogelijk

Locatie

Utrecht/Tilburg

Taal

Nederlands

LEREN BIJ TIAS

Wil jij meer impact creëren op je organisatie en op de samenleving?

Met de flexibele aanpak van TIAS creëer je impact:

 • Stem je je opleiding en leertraject af op jouw leerbehoeften
 • Leer je veel en snel door frequente interactie
 • Leer je in je eigen tempo, zowel online als on-site
 • Staat persoonlijke aandacht centraal waardoor je het maximale uit jezelf haalt en je beschikbare tijd
 • Stap je in wanneer jij dat wilt

Wil je meer informatie over onze programma-opzet?

DE VOLGENDE STAP

Master of Management and Organization

Kom kennismaken met de Executive Master of Management and Organization van TIAS tijdens het online Informatie event op 2 november en ontdek wat we voor jou en je loopbaan kunnen betekenen!

Sit-in class

Wil je liever ervaren wat het betekent om bij TIAS een opleiding te volgen?

Aanmelden
Direct contact

Ik help je graag ontdekken hoe deze opleiding aansluit bij jouw ambities, leerdoelen en fase in je carrière. Neem voor persoonlijk advies gerust contact met mij op of plan direct een afspraak in. Annemiek Slofstra Program Adviser +31 13 466 86 35

Our conviction We believe business exists to serve society. Our purpose We develop leaders to serve society by transforming business. Our mission We are the go-to school for business transformation that serves society. Our vision We are an international hub for life-long learning and development for leaders who want to have impact and serve society by transforming business. TIAS #Neverstopasking At TIAS, we encourage people to never stop asking. To be critical, inquiring and creative, with a strong focus on collaboration.


NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY