PROFESSIONALISERING VAN

ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN HOGESCHOLEN

Wat als de afstudeerscriptie echt een meesterproef wordt die voldoet aan NVAO eisen?

Het onderwijslandschap in Nederland is sterk in beweging: het kabinet neemt maatregelen om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren. De Vereniging Hogescholen, de onderwijsraad en de NVAO stellen in toenemende mate eisen aan onderzoek in het HBO. Dit zorgt voor:

Meer aandacht voor onderzoeksvaardigheden; Een toenemende focus op afstudeerscripties waarbij de scriptie wordt gezien als “meesterproef” en een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de opleiding.

Kwaliteit op het gebied van praktijkgericht onderzoek kan alleen door hogescholen worden gerealiseerd met docenten en medewerkers die voldoende kennis hebben op het gebied van onderzoek. Op dit moment is van de vier HBO pijlers (bron: vereniging hogescholen) juist het onderzoekend vermogen het onderdeel waarover de grootste onduidelijkheid bestaat, terwijl het grote invloed heeft op het te realiseren eindniveau van de student. Daarom biedt TIAS het programma onderzoeksvaardigheden hogescholen aan.

Programma onderzoeksvaardigheden hogescholen

De afgelopen vijf jaar heeft TIAS voor de hogescholen Avans en Fontys een uniek 4-daags programma ontwikkeld om de onderzoeksvaardigheden van docenten en begeleiders naar een hoger plan te tillen. Het programma is inmiddels verschillende keren uitgevoerd en kan zowel on site als in de virtual classroom als ook in een blended format worden aangeboden.

Ervaringen van deelnemers van de hogescholen Fontys en Avans

“Goed en volledig overzicht van de theorie. Zeer goede voorbeelden uit praktijk. Geduldige uitleg op maat. Veel persoonlijke aandacht.”

“Geweldige combinatie tussen theorie en concrete voorbeelden. Heel relaxte en interactieve stijl waardoor 3 dagen snel en soepel verlopen.”

“Dit moeten we doorvoeren in het hele curriculum. Heeft een enorme impact op hoe wij studenten moeten klaarstomen als professional. Niet alleen in afstuderen, maar vanaf propedeuse.”

Meer informatie over TIAS Onderzoeksvaardigheden Hogescholen? Ik help je graag op weg.

Miranda Bol Director Incompany Programs +31 13 466 86 43

VOOR WIE?

Deelnemersprofiel

Het programma is bedoeld voor iedereen die zich binnen de hogeschool bezighoudt met de kwaliteit van (afstudeer)scripties, de begeleiding en beoordeling van (afstudeer)scripties, de rol van onderzoek in het onderwijsprogramma, de inrichting en uitvoering van onderwijs op het gebied van praktijkgericht onderzoek en de ontwikkeling van een visie op praktijkgericht onderzoek. De opgedane kennis kan direct worden toegepast, bijvoorbeeld bij het begeleiden beoordelen van onderzoek van studenten in de afstudeerfase, maar ook bij de opzet en begeleiding van projecten, in colleges en in praktijksituaties; in al die gevallen wanneer het gaat om het in kaart brengen en oplossen van praktische problemen van organisaties.

WAAROM DIT PROGRAMMA?

Doelstelling van dit programma Een belangrijke doelstelling van dit programma is om docenten, afstudeerbegeleiders en beoordelaars van (afstudeer)scripties kennis en inzicht bij te brengen op het gebied van het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Op die manier kunnen studenten en afstudeerders op adequate wijze worden begeleid bij het doen van onderzoek. Begeleiders kunnen studenten bijvoorbeeld adviseren met betrekking tot:

het maken van geïnformeerde keuzes tijdens het onderzoeksproces

het vormgeven van het onderzoeksproces

het ontwikkelen van de probleemstelling van het onderzoek

het aanbrengen van samenhang van het onderzoeks- en het adviesdeel van de scriptie

het geven van gefundeerde en relevante adviezen aan de opdrachtgever over het oplossen van het gesignaleerde organisatieprobleem.

INHOUD

In de opzet van het programma volgen we in detail de belangrijkste stappen die een onderzoeker doorloopt bij het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht (afstudeer)onderzoek. We richten ons daarbij op de volgende kernthema’s: probleemanalyse, informatie verzamelen, argumenteren/conclusies trekken en ‘goed onderzoek’. Het (praktijkgerichte) onderzoeksproces vormt de rode draad van de bijeenkomsten.

Didactische Aanpak

Er wordt als werkvorm afwisselend gebruik gemaakt van het voeren van een dialoog, discussie en het werken met voorbeelden, een game en cases uit de (eigen) praktijk. Afstudeerscripties van eigen studenten spelen een belangrijke rol in het leerproces.

InCompany en op maat

Dit programma wordt incompany aangeboden en inhoudelijk op maat gemaakt door de docent en learning and development consultant van TIAS. In het programma ontwerp kunnen we bijvoorbeeld ook de volgende onderwerpen integreren: - Ontwikkelen van visie op praktijkgericht onderzoek; - De rol van onderzoek in het curriculum; - Vormgeven van afstudeerperiode; - Vaststellen van evaluatiecriteria scriptie.

DOCENT

De training wordt inhoudelijk verzorgd door Roger Bougie (j.r.g.bougie@tias.edu). Hij is zijn onderwijscarrière begonnen als docent Marketing aan de AVANS Hogeschool in Breda. Op dit moment is hij Associate Professor aan TIAS School for Business & Society. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring met het doceren van onderzoeksmethoden op bachelor-, master- en phd-niveau.

Hij heeft maatwerkprogramma’s op het gebied van professionalisering onderzoeksvaardigheden voor HBO docenten ontwikkeld en uitgevoerd voor hogescholen als Fontys en AVANS. Hij is winnaar van een groot aantal onderwijsprijzen en heeft meerdere malen de Best Teacher Award van TIAS ontvangen (2012, 2013, 2014, 2019).

Hij is auteur van academische artikelen, cases, boeken en boekhoofdstukken. Zijn tekstboek Research Methods for Business - een co-productie met Uma Sekaran - is een internationale bestseller (meer dan 150.000 verkochte exemplaren) die wereldwijd op hogescholen en universiteiten wordt gebruikt en inmiddels is vertaald in het Chinees, Indonesisch en het Perzisch.

LEREN BIJ TIAS

Wil jij meer impact creëren op je organisatie en op de samenleving?

Met de flexibele aanpak van TIAS creëer je impact:

  • Stem je opleiding en leertraject af op jouw leerbehoeften
  • Leer je veel en snel door frequente interactie
  • Persoonlijke aandacht staat centraal
  • Leer je in je eigen tempo
  • Stap je in wanneer jij dat wilt
  • De online campus is 24/7 open

Wil je meer informatie over onze innovatieve programma-opzet?

DE VOLGENDE STAP

Meer informatie over TIAS Onderzoeksvaardigheden Hogescholen? Ik help je graag op weg.

Miranda Bol Director Incompany Programs +31 13 466 86 43

Our conviction We believe business exists to serve society. Our purpose We develop leaders to serve society by transforming business. Our mission We are the go-to school for business transformation that serves society. Our vision We are an international hub for life-long learning and development for leaders who want to have impact and serve society by transforming business. TIAS #Neverstopasking At TIAS, we encourage people to never stop asking. To be critical, inquiring and creative, with a strong focus on collaboration.


NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY