ADVANCED PROGRAM

PROFESSIONEEL ONDERWIJSBESTUUR

#1 Business School in Executive & InCompany Education in Nederland volgens de Financial Times 2020

Jaarlijks 2.500 deelnemers en een netwerk van 18.000 alumni

AACSB-geaccrediteerd, de belangrijkste internationale accreditatie voor managementopleidingen

Wil jij als bestuurder je impact vergroten en weten hoe je meer waarde toevoegt aan het onderwijs?

Van onderwijsbestuurders wordt verwacht dat ze het publieke belang goed voor ogen hebben en met een moreel kompas een verstandige koers varen. Hoe onderwijsbestuurders handelen ligt onder het vergrootglas van maatschappelijke legitimatie. In toenemende mate worden onderwijsbestuurders aangesproken op hun professionaliteit. En steeds vaker bewaakt de interne toezichthouder dat een bestuurder zich blijft ontwikkelen. Hoe stuur je effectief op goed onderwijs? Hoe zet je vernieuwing in gang en zorg je voor een veilige organisatiecultuur? Hoe kun je als bestuurder optimaal bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs? Of hoe kun je beter omgaan met een complexe context van hooggespannen verwachtingen, beperkte voorspelbaarheid, demografische krimp en een tekort aan (goede) leraren? Dit exclusieve programma is speciaal ontwikkeld voor bestuurders van onderwijsorganisaties die in een kleine groep collega-bestuurders hun blik willen verruimen, hun handelingsrepertoire willen verbreden en hun netwerk willen vergroten. Het programma is bij uitstek geschikt voor bestuurders die willen blijven leren, bestuurlijke dilemma’s willen bespreken en reflectie zoeken op de manier waarop zij hun bestuurlijke rol opvatten en invullen.

Een opleiding kiezen waarmee je impact creëert in business and society? Ik help je graag ontdekken welk opleidingsprogramma of leertraject goed aansluit bij jouw ambities, leerdoelen en fase in je carrière.

Esther van Zijp Program Adviser +31 13 466 8641

VOOR WIE?

Deelnemersprofiel

Alle deelnemers hebben in het uitoefenen van hun bestuurlijke functie te maken met onderwijs. Zij doen dat in verschillende sectoren, met verschillende aandachtsgebieden en vanuit verschillende bestuurlijke rollen. Het programma is geschikt voor alle bestuurders van onderwijsorganisaties, ook voor hen die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor bedrijfsvoering, huisvesting of stafdiensten. Ook bestuurders van organisaties die diensten verlenen aan onderwijsinstellingen zijn welkom. Het programma is niet geschikt voor mensen die een rol als bestuurder ambiëren, maar nog geen bestuurlijke ervaring hebben. Functies zijn bijvoorbeeld:

 • Bestuurder in het primair-, voortgezet en speciaal onderwijs
 • Bestuurder ROC, AOC of Vakcollege
 • Bestuurder hogeschool of universiteit
 • Bestuurder Samenwerkingsverband Passend onderwijs
 • Bestuurder kennis- of expertisecentrum voor onderwijs
 • Bestuurder particuliere onderwijsinstelling
 • Bestuurder zorg- of jeugdinstelling die ook onderwijs aanbiedt

Ook programma’s voor organisaties

Bij TIAS School for Business and Society onderhouden we nauwe contacten met nationaal en internationaal opererende organisaties. We ontwikkelen opleidingen op maat voor alle onderwerpen, disciplines en functies die voor business transformatie relevant zijn. Dat kan een 100% maatwerkprogramma zijn of een customized programma, opgebouwd uit bestaande programmaonderdelen uit ons open aanbod.

Meer weten over TIAS InCompany opleidingen?

WAAROM DIT PROGRAMMA?

Het exclusieve programma Professioneel Onderwijsbestuur brengt wetenschappelijke kennis, diepgaande praktijkexpertise en de dagelijkse werkelijkheid van onderwijsbestuurders bij elkaar.

Verruim je blik en vergroot je kennis met direct toepasbare wetenschappelijke en praktijkgerichte nieuwe inzichten en perspectieven op onderwijsbestuur

Leer en reflecteer met topacademici en de beste praktijkexperts als docenten

Analyseer en beoordeel actuele ontwikkelingen in politiek en beleid met oog voor je eigen bestuurlijke opgave

Verbreed je handelingsrepertoire: benut collega’s en docenten om je bestuurlijke vragen en dilemma’s te bespreken en doe je voordeel met hun praktijkexpertise en ervaring

Wat levert dit programma je op?

DEELNEMER AAN HET WOORD

DE ERVARING VAN GERRY GEITZ

‘In het Advanced Program Professioneel Onderwijsbestuur word je heel nadrukkelijk geconfronteerd met de complexiteit van de strategische netwerken waarin je als onderwijsbestuurder opereert. Voor mij een belangrijke eyeopener. Mijn bestuurlijke bril is er zowel scherper als breder door geworden. Het programma sloot heel mooi aan op de inhoudelijke verdieping en praktische gesprekken met andere onderwijsbestuurders waar ik naar op zoek was. De beloofde blikverruiming door het bij elkaar brengen van wetenschappelijke kennis, praktijkexpertise en het bespreken van bestuurlijke dilemma’s sprongen er voor mij uit. Zo volgden uit de wetenschappelijk onderbouwing over de veranderende belangen van strategische netwerken en hoe jij daar als onderwijsbestuurder middenin staat, automatisch de bestuurlijke dilemma’s. Het is dan heel fijn dat je deze ook kunt bespreken op basis van ieders dagelijkse praktijkervaring. Wanneer je andere deelnemers hoort redeneren over hoe zij dilemma’s zien en hoe zij zich daarin opstellen, word je nog meer bewust van je eigen handelen. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Het gaat er uiteindelijk om dat je op afstand naar jezelf kunt kijken om je effectiviteit als bestuurder te verhogen. Dit programma dwingt je bijna in die reflectieve houding.’ Gerry Geitz Lid van het College van Bestuur bij ROC Noorderpoort

INHOUD EN PROGRAMMA OPZET

Iedere sessie heeft een hoofdthema.

 • Sessie 1 Bestuurlijke geloofwaardigheid
 • Sessie 2 Onderwijsbestuur: sturen op onderwijskwaliteit
 • Sessie 3 Bestuurlijk leiderschap
 • Sessie 4 Samenspel met intern toezicht
 • Sessie 5 Afstemmen op de omgeving

De werkvormen variëren van opdrachten en leeswerk vooraf tot casusbesprekingen, en van interactieve mini-colleges tot gestructureerde discussies. Daarnaast biedt het programma volop ruimte om thema’s te verdiepen die deelnemers zelf aandragen.

Programmaopzet van het Advanced Program Professioneel Onderwijsbestuur:

SESSIE 1: BESTUURLIJKE GELOOFWAARDIGHEID

image

SESSIE 2: ONDERWIJSBESTUUR: STUREN OP ONDERWIJSKWALITEIT

image

SESSIE 3: BESTUURLIJK LEIDERSCHAP

image

SESSIE 4: SAMENSPEL MET INTERN TOEZICHT

image

SESSIE 5: AFSTEMMEN OP DE OMGEVING

image

Tijdsinvestering

Het programma bestaat uit 5 sessies die plaatsvinden op dinsdagen van 15.00 tot 20.00 uur, verspreid over 3 maanden.

Resultaat: Certificaat van deelname

Als je het programma succesvol afrondt, ontvang je een certificaat van deelname.

ACADEMIC DIRECTORS AAN HET WOORD

prof.dr. Sietske Waslander Hoogleraar Sociologie

drs. Hanke Lange Adviseur voor bestuurders en toezichthouders

prof.dr. Edith Hooge Hoogleraar Onderwijsbestuur

Bestuurders van onderwijsorganisaties hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van jonge mensen en de samenleving van de toekomst. In Nederland hebben onderwijsbesturen veel ruimte om eigen keuzes te maken en zelf accenten te leggen. Hoe vul je die vrije, verantwoordelijke rol in? En hoe kom je tot verstandige besluiten? In dit programma bieden we de mogelijkheid om met een kleine groep collega’s, onder begeleiding van experts, te reflecteren op je bestuurlijke rol en je échte bestuurlijke dilemma’s te bespreken.

IN HET KORT

Startdatum

Duur

5 bijeenkomsten van 5 uur (15:00 – 20:00); doorlooptijd van 3 maanden

Kosten

5495 euro (vrij van BTW) inclusief toegang elektronische leeromgeving, literatuur en arrangement.

Resultaat

Certificaat van deelname

Locatie

Tilburg

Taal

Nederlands

LEREN BIJ TIAS

Wil jij meer impact creëren op je organisatie en op de samenleving?

Met de flexibele aanpak van TIAS creëer je impact:

 • Stem je je opleiding en leertraject af op jouw leerbehoeften
 • Leer je veel en snel door frequente interactie
 • Leer je in je eigen tempo, zowel online als on-site
 • Staat persoonlijke aandacht centraal waardoor je het maximale uit jezelf haalt en je beschikbare tijd
 • Stap je in wanneer jij dat wilt

Wil je meer informatie over onze programma-opzet?

DE VOLGENDE STAP

Aanmelden
Direct contact

Ik help je graag ontdekken hoe deze opleiding aansluit bij jouw ambities, leerdoelen en fase in je carrière. Neem voor persoonlijk advies gerust contact met mij op of plan direct een afspraak in. Esther van Zijp Program Adviser +31 13 466 8641

Our conviction We believe business exists to serve society. Our purpose We develop leaders to serve society by transforming business. Our mission We are the go-to school for business transformation that serves society. Our vision We are an international hub for life-long learning and development for leaders who want to have impact and serve society by transforming business. TIAS #Neverstopasking At TIAS, we encourage people to never stop asking. To be critical, inquiring and creative, with a strong focus on collaboration.


NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY